Opći uvjeti poslovanja - BoostBooking

Opći uvjeti poslovanja

UVODNE ODREDBE

Boost d.o.o., turistička agencija Boostbooking.hr, Obala kralja Tomislava 13, 21300 Makarska, OIB: 67112248278, u daljnjem tekstu (Agencija) osigurava gostu uslugu smještaja prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.boostbooking.hr te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji (ponudi), osim u slučaju bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; te izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodni događaji, potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države, mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom potvrde rezervacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja. Drugim riječima sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije. Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja – odnosno poslanoj ponudi. Ostatak iznosa plaća se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge smještaja ili ako je ponudom predviđeno u agenciji odnosno smještajnom objektu na dan dolaska u smještaj, odnosno drugačije ukoliko je određeno ponudom. Gost je upoznat s modelom plaćanja prilikom ponude i potvrdom rezervacije isto potvrđuje.

Napomena za plaćanje bankovnom doznakom koja se odnosi isključivo na inozemne putnike; Putnik je dužan uplatu izvršiti bankovnim transferom na devizni račun Agencije. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Putnik u cijelosti. Napomena za plaćanje kreditnom karticom; sva plaćanja izvršavaju se u kunama. Iznos za koji će kreditna kartica Putnika biti terećena izračunava se konverzijom eura u hrvatske kune po srednjem tečaju za devize Hrvatske Narodne Banke na dan terećenja kartice. Prilikom naplate kreditnom karticom Putnika isti se iznos pretvara u nacionalnu valutu Putnika prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost malog odstupanja naplaćenog iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na web stranici Agencije.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost plaća boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Iznos boravišne pristojbe izražen je na kalkulaciji za rezervaciju, ponudi. Boravišna pristojba propisana je zakonom i iznosi od 2,00 do 10,00 Kn po osobi na dan za odrasle osobe, ovisno o sezoni i kategoriji turističkog mjesta. Osobe starosti od 12. do 18. godina imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Kao dob odnosno starost uzima se u obzir dob / godine u periodu korištenja usluga smještaja.

CIJENA SMJEŠTAJNE JEDINICE

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu smještaja, specificirana je u ponudi. Cijene prezentirane na web stranicama agencije informativnog su karaktera, vrijede cijene navedene u ponudi. Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja, te ih gost plaća posebno. Ove usluge gost treba zatražiti prilikom rezervacije. Dakle, sve usluge koje nisu naznačene na ponudi ili voucheru gost plaća posebno u slučaju konzumacije istih. Cijene smještaja izražene su u KN ili EUR. Napomena: cjenici privatnog smještaja prezentirani na web stranici agencije su isključivo informativnog karaktera, na nivou destinacije tj. mjesta, ovise od objekta do objekta, agencija se obvezuje gostu u ponudi točno naznačiti i rekapitulirati cijenu u privatnom smještaju, a gost prihvaćanjem ponude tj. potvrdom rezervacije potvrđuje da se slaže s istom. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije i/ili potvrde rezervacije od strane gosta, agencija obavještava gosta o promjeni cijene. Akontacija za smještajne jedinice koje su opisane i prezentirane na web stranici agencije, iznosi 30 % od ukupne cijene smještaja.

Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije.

Ako nakon uplate akontacije dođe do promjena u tečaju ugovorene valute ili do povećanja pristojbi za određene usluge koje utječu na cijenu putovanja, a za koje agencija nije mogla znati, agencija sadržava pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa (umanjenog za bankovne troškove) bez prava na naknadu.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego je navedeno u ponudi ili u voucheru, pružatelj usluga može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ima pravo tražiti nadoplatu za nenajavljene goste. Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa opisom i kapacitetom smještajne jedinice.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave.

Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.boostbooking.hr ili u agencijskim tiskanim materijalima. Gost prihvatom ponude potvrđuje da je upoznat sa relevantnim podacima, opisima i slikama svake smještajne jedinice koje agencija šalje uz svaku ponudu. Link na web stranicu agencije eventualno poslan kod ponude je informativnog karaktera i prikazuje cijeli objekt, a ne pojedinu smještajnu jedinicu. Molimo pročitati u ponudi opis smještajne jedinice i objekta.

PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (točka 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz odobrenje gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15 % od cijene smještaja koji je rezerviran, agencija ima pravo naplatiti razliku u cijeni uz prethodno odobrenje gosta. Ukoliko agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenu, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije u mogućnosti ponuditi zamjenu na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o smještaju koji nije u ponudi agencije i jamči povrat kompletnog uplaćenog iznosa.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju nakon uplate akontacije ili cjelokupnog iznosa, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ). Promjena uključuje promjenu broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije, te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije, osim ukoliko se agencija ne složi s istim. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biti će izvršena besplatno.

U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i gost iz tog razloga odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije (ukoliko u ponudi nije izrijekom drugačije određeno).

Datum primitka pismenog otkaza ili nedolazak gosta predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sljedeći način:

OBVEZE AGENCIJE

Dužnost agencije je brinuti se, u dobroj namjeri, o provedbi usluga, a također i o izboru pružatelja usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija izvršava sve navedene obveze u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.

OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan:

PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata putnog osiguranja koje uključuje i osiguranje prtljage). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja, agenciji i nadležnoj policijskoj postaji.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako se pri dolasku u rezervirani smještaj primjete određeni nedostaci, Putnik je dužan odmah kontaktirati Agenciju te surađivati s Agencijom i Iznajmljivačem u dobroj vjeri da se nedostaci uklone. Ako se nedostaci uklone i ne ometaju daljnju konzumaciju Rezervacije, Putnik nema pravo na daljnje prigovore. Ako nedostaci ne mogu biti uklonjeni i utječu na kvalitetu Rezervacije, Putnik po povratku s odmora, a najkasnije 7 dana od završetka Rezervacije, mora uputiti pismeni prigovor i može tražiti razmjernu odštetu (e-mail:info@boostbooking.hr). Prigovor mora biti potkrijepljen određenim dokazima.

NADLEŽNOST SUDA

Agencija i putnik se obvezuju sve sporove riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda za područje grada Makarske.

PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje paket aranžman obvezni su putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u inozemstvu tako i u našoj zemlji. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen paket putnih osiguranja. Agencija je dužna uputiti putnika na neko od osiguravajućih društava gdje može uplatiti zdravstveno osiguranje putnika za boravak u inozemstvu kao i osiguranje prtljage.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA AGENCIJE (JAMČEVNO OSIGURANJE) I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI AGENCIJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, organizator ima s osiguravateljem sklopljenu policu kojom se osiguratelj obvezuje da će putniku nadnoknaditi:

OPĆI UVJETI

Potvrdom rezervacije / ponude odnosno uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Agencija se obvezuje da osobne podatke dobivene od gosta prilikom rezervacije ili prijavom gosta na newsletter listu na stranicama www.boostbooking.hr (ime, prezime, adresa, e mail adresa i sl.) neće davati na uvid drugim osobama ili tvrtkama, već će ih eventualno koristiti samo u interne marketinške svrhe. Gost je suglasan da agencija koristi njegove kontakt podatke (prije svega e-mail adresu) za slanje posebnih ponuda i newslettera. Agencija se obvezuje, na zahtjev gosta odmah ukloniti njegove podatke iz newsletter liste i ostalih evidencija.