Podnošenje pisanog prigovora - BoostBooking

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

PLATFORMU ZA INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA (ORS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR